Reumatioid Artrit (RA)

Reumatoid Artrit

Kan du säkert fastställa att det är RA du har? Svaret är nej. Reumatoid artrit är en så kallad igenkänningsdiagnos. Det innebär att det inte helt går att vare sig utesluta eller bekräfta diagnosen utifrån några testresultat. Det finns vissa fynd på blodtester:

  • Reumatoid faktor (IgM-RF)
  • Anti–citrullinated protein antibodies (ACPA).
  • Sänkningsreaktion (SR) mäter halten av C-reaktivt protein (CRP), kan mätas i blodplasma (P-CRP) eller serum (S-CRP).

Vad kan läkaren hitta för fynd i anamnes och fysisk undersökning?

  • Allmänna inflammationssymtom, värk, stelhet på morgonen efter att man vaknat, trött.
  • Inflammation i flertalet leder samtidigt
  • Långvarig värk/inflammation
  • Värken har kommit smygande. Ömhet och belastningsskador. Svullnad i leder som framför allt finns i fingrarnas grundleder och mellanleder

Övriga fynd

  • Röntgen kan visa på fynd. Vanligen ses dessa förändringar först efter en tids sjukdom. Initialt visar RTG med andra ord ingan fynd alls. Ultraljud kan något tidigare hitta leddestruktioner än vad som är möjligt med slätröntgen och MR.

 

Sedan 2011 finns en uppdaterad kriterielista för att göra själva bedömningen en aning enklare.

MINST EN INFLAMMERAD LED?
JA
 
ANNAN DIAGNOS SOM FÖRKLARAR FYNDET? JA
NEJ
EJ RA
TYPISKA RA-FÖRÄNDRINGAR PÅ RÖNTGEN? JA
NEJ
RA
LEDER ÖMMA OCH/ELLER SVULLNA:  
1 stor led 0 p
2-10 stora leder 1 p
1-3 små leder* (stora leder räknas ej) 2 p
4-10 små leder* (stora leder räknas ej) 3 p
> 10 leder (varav åtminstone en liten) 5 p
   
SEROLOGISKA ANALYSER  
Negativ RF och negativ för CP-antikroppar 0 p
Låg titer RF eller låg titer CP-antikroppar 2 p
Hög titer RF eller hög titer CP-antikroppar 3 p
   
SYMTOMDURATION  
< 6 veckor 0 p
> 6 veckor 1 p
   
AKUTFASREAKTANTER  
Normal CRP och normal SR 0 p
Förhöjd CRP eller förhöjd SR 1 p
   
SUMMA:  
   
Summan ≥ 6 p = RA eller likartad persisterande destruktiv sjukdom.  


* Små leder= MCP, PIP, MTP, handleder. Exkluderar CMC1, MTP1, DIP 1-5.

Kom nu ihåg att även om du har ett högt poäng i den här tabellen. Så är det inget som säkerställer diagnosen RA. Det finns de personer som har flertalet symtom och är positiv på blodprover som ändå inte har reumatism. Det är för att få en så säker diagnos som möjligt därför mycket viktigt att väga att fynden kan härstamma ifrån andra problem.

Avrudning

Var noga med att skriva ned allt som dina symtom skulle kunna bero på. Detta för att inte glömma någonting när du träffar lägaren första gången. Det kan vara allt från att du nyligen trillat och slagit dig, stress, gamla olyckor, hård träning, gamla sjukdomar du haft som gett dig värk i kroppen... Försäkra dig om att träffa en reumatolog innan du godtar diagnosen reumatism. (Själv brottades jag nästan ett år med läkarna innan de kom fram till att jag inte hade reumatism.)

Ha tålamod. Även om du nu har diagnosen reumatism, så finns det riktigt mycket och bra kunskap om detta. Allt ifrån rehabträning till medicinering för att få ett riktigt bra liv. Om du däremot INTE får denna hjälp, så kommer du försämra din livskvalité betydligt. Stå på dig!

 

6 dec 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)