SPÄNNINGSHUVUDVÄRK - bakgrund och behandling

SPÄNNINGSHUVUDVÄRK

Detta är den allra vanligaste formen av huvudvärk som finns i sammhället idag. Varför det kan vara värt och gå igenom just denna huvudvärksform lite mer på djupen. Varför uppstår den och vad kan vi göra för att behandla det själva alternativt ta hjälp, samt hur vi förebygger att den kommer tillbaka igen...

Det är är inte helt klarlagt hur spänningshuvudvärk uppstår. Vad vi vet är dock att smärtmekanismer utanför centrala nervsystemet, anses förklara huvudvärk. Centrala störningar i de endogena opioid- och serotoninsystemen (hormonsystemen), kan spela en roll vid kronisk huvudvärk av spänningstyp.

När läkare söks finns ofta en sjukhistoria som sträcker sig flera månader, ibland till och med flera år tillbaka. 

Värken är tryckande, molande och ofta ibland som ett band tvärs över pannan - ibland till och med runt hela huvudet. Ibland sitter det bara på ena sidan. Den kan sitta i under flera dagar i rad och variera i intensitet. Många gånger vaknar den som söker för hjälp på natten av sin huvudvärk, som blir värre längre in på dagen.

Det är viktigt att ta hänsyn till bakgrunden/historiken för att komma fram till bakomliggande orsaker. Kronisk bettproblematik eller käkledsaffektion bör utredas av tandläkare. 

Spänningshuvudvärk kan även förekomma i samband med kotglidningar, whiplashskada, föreliggande hjärnskakning. Andra mer vanliga bakomliggande orsaker kan vara felaktigheter i arbetsställning, belysningsförhållanden eller okorrigerat synfel.

Mer och mer vanligt blir det däremot att huvudvärken kommer i direkt relation till stress-, oros- eller ångesttillstånd. Därför är det viktigt att väga in frågor runt livssituation, sömnproblem och förekomst av tidigare psykiska trauman.  Nya huvudvärkssymtom hos äldre personer behöver alltid utredas för att utesluta sekundär huvudvärk.

BEHANDLING

Efter nogran utredning (anamnes/status), bestämms vad som kan och behöver göras. Om det inte är frågan om spänningshuvudvärk hänvisas du till korrekt instans inom vården.

- Informativ del. Viktigt att få information om vad som skapar spänningshuvudvärk, samt hur utlösande faktorer kan undvikas. Ett exempel är genom minipauser och aktiva avslappning-/cirkulationsövningar.

- Värktabletter skall undvikas i möjligaste mån och inte användas regelbundet. Vid enstaka tillfällen kan inflammationshämmande tabletter av olika slag användas. Rådgör alltid med din läkare eller apotekspersonalen.

 1. Livsstilsförändring
  • Se över vad som kan förändras i vardagen. Om du själv enkelt kan hitta lösningar så är det bra. I andra fall kan hjälp utifrån behövas.
   • minska stress
   • förbättra ergonomi
   • mer rörelse; motion i olika former
   • styrketräning - för att förbättra kroppens hållning och ge bättre förutsättningar för snedbelastningar.
   • aktiv avkoppling - avslappningsövningar, meditation, QI-gong, taiji, m.m...
   • se över relation- & kommunikation på arbete och privat
 2. Läkemedelsbehandling
  • Stor försiktighet med regelbunden medicinering av analgetika.
  • Läkemedel kan ibland leda till förvärrad huvudvärk.
 3. Avspänning
  • Fysioterapeutisk behandling. Genomgång av avslappningstekniker och ökad kroppskännedom.
  • Naprapati, kiropraktik, massage är andra exempel som på ett snabbt effektivt sätt hjälper till, att få spänningshuvudvärken att avta. Även om livsstilsförändringen i längden är viktigare att ändra.
 4. Kognitiv beteendebehandling
  • stresshantering
 5. Akupunktur & NMES/TENS (ström)
  • kan ibland prövas.
 6. Specifik behandling
  • Tricykliska antidepressiva kan ha effekt utan att depressiv sjukdomsbild finns. Psykoterapeutiska insatser kan vara betydelsefulla.

Det är mycket viktigt att läkaren sätter sig in i hela problembilden med patientens föreställningar och tankar om din "sjukdom". Det är då lättare att anpassa den information som framkommer på bästa sätt. Det handlar om att identifiera vilka livsstilsfaktorer som skapar spänningshuvudvärken, i de fall den inte är en sekundär problematik till en annan sjukdomsbild. Oavsett så behöver alltid stressfaktorerna ses över och minimeras, då de ofta kan göra stor skillnad i tillvaro och resultat.

VISCUS Legitimerade Naprapater har lång erfarenhet av utredning och behandling av Spänningshuvudvärk. Kontakta någon av dem här.

20 maj 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)